Sản xuất các loại máy móc, thiết bị cho việc chế biến và bảo quản các loại nông sản,rau, củ quả, đóng thùng, đóng hộp phục vụ xuất khẩu hoặc thị trường trong nước